Velkommen til NTC Services AS

Vår servicevirksomhet skal understøtte alle salg som gjøres. Salg kan være alt fra komponenter til systemløsninger som f.eks. nøkkelferdige datarom. Leveransen kan typisk bestå av logistikkhåndtering, prosjektledelse, installasjon, tilhørende tjenester/konsulentbistand og rådgivning.

Våre medarbeidere har 10-25 års erfaring med dataromsdesign, strøm- og kjøleløsninger, drift- og overvåkning. Vårt mål er at denne erfaringen kommer både våre oppdragsgivere og lokale kunder til gode, slik at det skapes grobunn for sunn forretningsdrift selv i ett lite marked sammenlignet med andre regioner.

Våre produkter og tjenester selges gjennom de best egnede salgskanaler. Vi foretrekker å tilby løsninger med lavest mulige driftskostnader, som regel et tegn på de mest energieffektive løsningene i markedet. 

Vår tekniske avdeling er alltid oppdatert på våre produkter og kan bistå med alt fra salgsstøtte til installasjon.

NTC Services

Tjenester

Vår service avdeling er organisert under NTC Services AS. Vi har siden 2005 levert ett vidt spekter av tjenester, alt fra komponentsalg til komplette datarom med tilhørende service og periodisk vedlikehold .

Vi har lang erfaring og tett kontakt med våre leverandører, i tillegg til god oversikt over hva som tilbys i det norske markedet.

Vår målsetning er å optimalisere kundens løsning, selv om dette innebærer bruk av produkter fra andre enn "våre egne" produsenter.

Vi jobber gjerne gjennom partnere, noe vi mener gir en optimal kombinasjon av kundeforståelse og løsningoptimalisering.