<!--@ParagraphImageAltLink-->

Dataromsanalyse og survey

En analyse av datarommet er den perfekte start på en eventuell ombygging eller utvidelse. Denne analysen vil bl.a.påpeke mulighetene med dagens teknologi, for å gjøre tiltak for mer energieffektiv drift. Dersom budsjettet og de aktuelle fasiliteter egner seg er vi i stand til å bygge datarom med en dokumentert PUE på 1,07!

Gjennom en slik analyse ser vi på de viktigste elementene av datarommet og avdekker eventuelle feil eller mangler.

En standard analyse belyser følgende deler:

  • Kjøling
  • Strømfordeling og kabelføringer
  • Grad av redundans, sårbarhet på "single points of failure"
  • Varmegang (termisk fotografering)
  • UPS dekning og oppe-tid
  • Adkomstkontroll
  • Innbruddssikring
  • Brannsikring
  • Vannsikring
  • Generator
Her får man altså en god indikasjon på den fysiske tilstanden i datarommet og en eventuell prioritering av investeringer.
Vi tilbyr også en kontroll av det faktiske trafikken i nettverket. Gjennom denne vil man se hvilke programmer som benyttes, hva de brukes til og av hvem. Legger vi til avsløring av "botnet"-maskiner og andre trusler er dette en god investering.

For kunder som vurderer en overgang til en "sky"-løsning, vil et klart bilde og kontroll av nettverks-trafikken ofte redusere behovet for investering i økt båndbredde.