<!--@ParagraphImageAltLink-->

APC - Preventivt vedlikehold

Det er vel bare å innse, UPS'en er ikke den delen av it løsningen som får størst oppmerksomhet, ikke er det den mest spennende enhetene heller. Ikke desto mindre er dens funksjoner av de viktigste for et stabilt driftsmiljø. Uten konstant og jevn strømtilførsel er konsekvensene for resten av av utstyrer skremmende. Derfor anbefaler alle seriøse UPS produsenter ett regelmessig ettersyn av sine enheter.
NTC Services har siden 2005 utført denne tjenesten i samarbeide med APC og MGE, og ett besøk av våre teknikere er en god investering! En UPS består av enheter som svekkes over tid, og servicen avdekker slike før skaden oppstår. Med dette unngår man skader på annet utstyr og kostbare nedetid.

Ett preventivt vedlikeholds oppdrag vil ta for seg

  • Rengjøring av utstyret
  • Funksjons test
  • Programvare oppgradering
  • Batteri test
  • Driftsmiljøet rundt enhetene - fukt, varme, tilgang til kjøling?
  • Belastning - har du tilstrekkelig dekning etter siste installasjoner?