<!--@ParagraphImageAltLink-->

Brann-, vann-, inbrudds- og strålesikre datarom

Enten datarommet er plassert i en tradisjonell bygning eller i ett containerformat kan vi sikre anlegget mot skader forårsaket av brann, vann, innbrudd, stråling og elektromagnetisk støy.
De fleste bedrifter er helt avhengig av ett operativt IT miljø, skader og nedetid koster mye mer enn å sikre drifts miljøet. Mange har faktisk de størst bedrifts verdien lagret elektronisk, så en fatal skade kan i verste fall føre til alvorlige problemer og konkurs.

Brann
Innvendig brannslukking besørger vi som oftest med enden Inergen eller Argon baserte løsninger som gjør minst mulig skade på utstyret som skal beskyttes. Vel så viktig er det å skall sikre rommet mot brann utenfra (vegger, gulv og tak). Vår anbefaling er for eksempel modulvegger fra AST Modular som beskytter rommet i 120 minutter

Vann

Vi ser dessverre ofte at eksisterende datarom kan være utsatt for vannproblematikk, ikke bare flom, men fra mange andre kilder. Det kan være noe så enkelt som at det mangler tilbakeslagsventil i gulvet, eller at et er overrislingsanlegg enten i datarommet eller i etasjen over som medfører vannlekkasje ovenfra. Rommene vi leverer er vanntette og med forseglinger osv. som sikrer utstyret mot skader.

Innbrudd

Skallsikring med brann- og innbruddssikre dører forhindrer innbrudd. I kombinasjon med managementsystemer som gir nødvendige alarmer dersom noe slikt forsøkes. Dette kan også kombineres med tilhørende videoovervåkning som preventivt hjelpemiddel. Vegg system fra AST Modular er stålbelagte og har på den måten en helt annen sikkerhet enn gipsvegger, lettvegger og andre materialer vi dessverre ser brukt i enkelt tilfeller

EMP og forskjellige typer støy

Aktuelle rom fra AST Modular tilfredsstiller som standard en EMP beskyttelse på 20dB, som kan økes etter aktuelle behov. Skjerming er tenkt som beskyttelse fra eksterne hendelser og kan kombineres med tilsvarende beskyttelse mot avlytting. Det hele vil få inn i kundens overordnede sikkerhetsplan. Systemene er modulære og fleksible. slik at vi alltid vil kunne lage tilpassende løsninger utifra kundens kravspesifikasjon.