<!--@ParagraphImageAltLink-->

Installasjon/service - UPS, Kjøling, Management

Vi påtar oss installasjons- og service oppdrag av alt fra installasjon av enkelt komponenter til prosjekter fra råbygg til ferdig datarom. Ved sist nevnte benytter vi ett etablert partnerapparat innen det bygg tekniske.
Internt bestreber vi å ha optimal kompetanse innen fagene UPS, strømfordeling, kjøling og management. I tillegg er vi selvfølgelig sertifisert av de Nettverks produsentene vi representerer i Norge, PaloAlto Networks og Brocade.

Mange av våre partnere er selvfølgelig selv sertifisert på nettverks produktene, men vi velger å ha denne kompetansen internt dels for å understøtte partnere og dels for å kunne trå til om det er mangel på mennesker i en periode.

Innen det rent dataroms tekniske er det færre som velger å ha kompetansen internt. Dette skylder dels at det er relativt få dataroms prosjekter samt at produkt sammensetningen nesten alltid er forskjellig pr prosjekt.