<!--@ParagraphImageAltLink-->

Prosjektledelse

Komplekse installasjoner krever at vi setter på en prosjektleder fra vår side. Dette erstatter selvfølgelig ikke kundens og/eller forhandlers funksjon i prosjektet, men vår oppgave er primært å være bindeleddet mellom produsentene og lokale ressurser. Riktig leveranse til rett tid er kritisk for at prosjektet kan gjennomføres i henhold til planen

Vi har gjennom opp igjennom tiden gjennomført mange tildels svært komplekse leveranser og innehar dermed stor erfaring. Vi ønsker å ha denne tilgjengelig gjennom hele prosjektet fra planlegging til overtagelse, for å sikre at løsningen og leveransen blir optimal.

Vi leier også ut prosjekt ledere ved enkelte anledninger, dersom det er behov for vår kompetanse.