Datasenter som en tjeneste (DCaaS)-Data Center as a service

FLERE SAKER

Rack PDUer og annet utstyr fra Austin Hughes
Centiel Cumulus UPSer og Lithium - en uslåelig kombinasjon
Ny aggregat installasjon til Askim Rådhus
Verdien av sikker datalagring
En av satningsområdene til NTC Services AS er colocation-tjenester til SMB markedet.
Serverlift
Vi takker Universitetet i Bergen for valg av ServerLIFT til brukt i sitt datasenter.

NTC Services AS(NTC) har de siste 10 årene levert datasenter infrastruktur som en tjeneste/colocation. Tilbakemeldingen fra våre kunder er følgende:

 • NTC har hittil valgt å bygge og eie den fysiske infrastrukturen med SLAer i forbindelse med kjøling, strøm, sikkerhet, miljø og ikke minst kvalitet. Hittil har vi ikke levert serverne, routerne, switchene, lagringen som en del av tjenesten, men bistått kunder må å få implementert sine løsninger i vår infrastruktur. Vår colocation kan enkelt ta videre steg til DCaaS eller hybrider av dette dersom det er formålstjenelig fra et kundeperspektiv.
 • Hittil har vi levert rask utrulling av ny maskinvare i et datasenter som står klart med rack, A og B strømskinner forsynt fra hver sin modulære og skalerbare UPS, A og B fiberpatching forsynt fra meet me rom, forsynt med redundant kjøling, sikret med 2 nivåer adkomstkontroll, system overvåkning og kamera overvåkning, vakttjenester, brannslukking og aggregat som drifter anlegget ved eventuelle strømbrudd. Datasenteret er også skallsikret med 5-sidet internt modulrom, stål sandwich med komprimert steinull kjerne.
 • NTC bemanning kan bistå med alle former for remote hands behov, varemottak, utpakking, plassering, emballasje resirkulering, vedlikehold av forskjellige arter – alle behov ved å ha eksternt datasenter, lagring eller disaster recovery i et sikkert og trygt miljø.
 • NTC er sikre på at vi kan redusere både Capex og Opex, ved å tilby spesialist løsninger tjenester til eksisterende og nye kunder. Vår infrastruktur er kjøpt direkte fra de største leverandørene i verden, dvs man har nødvendig kvalitet og lavest mulig innkjøpspris på alle installasjoner med tilhørende service nå fra de beste i bransjen.
 • Implementeringstid kan reduseres dramatisk fra år og måneder til uker og dager, men forutsetter selvfølgelig en god utrullingsplan i forkant. Der kan vi gjerne bistå med avklaringer mht alle infrastrukturutfordringer som et utrullingsprosjekt vil møte på.
 • Ved å bruke NTC på ekstern infrastruktur, vil utsetting av oppdrag som dyrt IT personell ikke behøver å bruke tid på til spesialister innen nisjen datasenter for å gi en enorm fleksibilitetsgevinst i form av riktige ressurser til riktige oppgaver.
 • En annen gevinst hos NTC er at vi ikke er opptatt av kvadratmeter i forhold til laster. Vi tilpasser oss til det behovet kunden har, fra typisk standard under 10kW pr rack og i praksis opp til det kunden faktisk trenger. Vi har teknologi som støtter opp til 200kW pr rack, dersom maskinvare til denne type laster finnes.
 • Tjenestene fra NTC inkluderer 24/7 vaktordninger, slik at kunde ikke trenger bekymringer mht oppetidskrav på strøm og kjøling.
 • Det er mange viktige valgkriterier i forbindelse med hvem man ønsker kritiske datasenter løsninger og applikasjoner hos, ikke bare sikker oppetid. Et av kriteriene bør være best mulig energiøkonomisering i anlegget, dvs best mulig Power Usage efficiency(PUE) Dette er målbart og enkelt å hente ut. Vårt anlegg ligger i dag på 1,2 og som vi med ny teknologi vil stadig komme nedover med. Vi sikter ned mot en reell PUE på 1,1 som realistisk.
 • Videre er vi veldig opptatt av CO2 fotavtrykket. Ettersom vi har bygget og kommer til å bygge i eksisterende bygningsmasse i dag og i fremtiden, har våre anlegg enorme besparelser i forbruk av stål og sement, 2 materialer som har store utslipp ve produksjon.
 • Sist, men ikke minst så strekker vi livssyklusen lengst mulig i forbindelse med ikke kritisk utstyr, som ikke er single point av failure. Det kan for eksempel være brukte rack, som har levetid normalt over 20 år. Noen varenummer på slikt, har vi solgt siden 2005 og samme produktet er i salg den dag i dag. Det kan være bruk av modulær og skalerbar teknologi på f.eks. UPSer, slik at man til enhver tid skalerer i forhold til faktisk behov og samtidig har mulighet til å bytte ut deler av installasjonen istedenfor hele løsningen. Det er også svært fornuftig i kombinasjon med Lithium batteriløsninger som strekker livssyklusene opp til 15-20 år, istedenfor halvparten som var normen tidligere. Det er kun snakk om god design og gjenbruksstrategi som gir enorme miljøbesparelser over tid.

KONTAKT OSS

Vi designer, selger, leverer, installerer, drifter og yter service til ditt datasenter. Er du interessert i våre tjenester eller ønsker samarbeid om forretningsmuligheter i det norske markedet, ta kontakt med oss!