Forsvarsbygg rammeavtale

09.03.2017

4 årig rammeavtale på drift- og vedlikeholdstjenester på UPS

NTC Services AS (NTC) har gleden av å meddele å ha vunnet anbudet på drift og vedlikeholdstjenester på UPSer til Forsvarsbygg for de neste fire årene. Forsvarsbygg forvalter en bygningsmasse på 4,1 millioner kvadratmeter som er spredd over hele Norge, hvor kritiske installasjoner er beskyttet med UPS strøm. Kontrakten ble underskrevet 12. januar 2016. Kontrakten, som er landsomfattende, vil medføre behov for UPS og elektrotjenester i regi av samarbeidsavtale mellom El-Proffen og NTC Services AS (NTC). Anslått omsetning pr år i inntil 4 år er kr 7,7 millioner.

Formålet med rammeavtalen er å dekke Forsvarsbyggs behov for:

  • Drift og vedlikeholdstjenester som sikrer at avbruddsfri strømforsyning (UPS-anlegg) med tilhørende batterier, elektrotavler, ventilasjons- og kjøleanlegg tilfredsstiller de operative krav som er satt til slikt utstyr
  • Utskifting av komponenter på eksisterende avbruddsfri strømforsyning (UPS-anlegg) med tilhørende kjøleanlegg
  • Tjenester tilknyttet batterianlegg

Avtalen krever 24/7 beredskap, som besørges av NTC i samarbeid med aktuelle leverandører av UPS teknologi og geografisk riktig plasserte lokale elektro entreprenører fra El-Proffen kjeden, deriblant Datelco AS for området Oslo og omegn.