NEP- Oslo Broadcast Center bygger nytt datasenter på Økern

28.02.2019

NTC Services AS(NTC) har i nært samarbeid med Datelco AS iløpet av sommeren 2018 hatt gleden av å bygge et nøkkelferdig nytt datasenter til NEP – Oslo Broadcast Center på Økern

 

NTC ble invitert av Datelco AS til å bidra med å designe, levere og installere et nytt datasenter til NEP på Økern. Anbudsprosessen fra NEP side ble styrt av Teknisk Direktør Eirik Nakken, Prosjektleder Morten Johansen og IT & Nettverksingeniør Jakob Larsson, fra Datelco Daglig leder Tom Johnsen og prosjektleder Lars Løvås, fra NTC Daglig leder Jarle Grytli og konsulent Erik Vennemoe. Med tung kompetanse hos NEP ble løsningsvalgene til endelig design relativt enkle.

Resultatet av forhandlingene ble et modulært datarom på 195m2 med SmartShelter paneler bestående av stålplater med brannhemmende maling og kjernen mellom stålplatene fylt med komprimert mineralull. Denne løsningen sikrer mot brann- og vanngjennomtrengning. Med takhøyde over 4 meter, ble det valgt å legge datagulv med 60cm høyde. Dette gir rikelig plass til luftgjennomstrømning som går fra rommets Uniflair CRACer, under gulvet og opp til innkapslet kaldsone. Dette designet medfører store besparelser på energiforbruket. Noe av det samme kunne oppnås med InRow kjølere, men det ville «stjele» for mange rackplasser i forhold til faktisk behov. Det er lagt inn eget sentralstøvsugeranlegg i datarommet for enklest mulig rengjøring, samt overtrykk fra byggets ventilasjonsanlegg for å forhindre inntrengning av støv og partikler fra naboarealet som er et garasjeanlegg.

Hele kjøleløsningen har et 2N design, med redundante A og B Uniflair isvannskjølemaskiner m/frikjøling på tak, som forsyner isvann gjennom rørføringer i rustfritt stål til A og B Uniflair CRACer i henholdsvis datarommet og A og B CRACer i A og B UPS rom. Hele rørleggerentreprisen er utført av ORAS Sandvika. Vi har benyttet et Jote styringssystem mellom A og B siden på kjølesystemet, som trer i kraft med stenging av ventiler osv. i tilfelle kritisk hendelse i enten A eller B kretsen. På denne måten sikrer man å stenge kretsen der problemet har oppstått og kjøre hele lasten over på alternativ krets. All signalering er SNMP basert, om enheter leverer Modbus signaler, konverteres disse via SNMP som kommuniserer mot kundens sentral.

Valgte UPS løsning er Eatons skalerbare 93PM UPSer i 250kVA utførelse, som senere kan oppgraderes i 50kVA steg opp til 400kVA pr stk. Vi har installert BACS batterimanagement slik at vi i tidlig fase kan oppdage eventuelle problemer med batterierceller og ikke minst sørge for en lengst mulig levetid på batteribankene vha av optimalisert ladespenning til enhver tid.

Det er plass til 90 rack i rommet, det ble benyttet Panduit løsninger med 60cm bredde, 120cm dybde og 48U høyde. Dette kombinert med nettverksrack av samme type, men med 80cm bredde. Alle rack har hel frontdør og midtdelt bakdør. Hver av disse er utstyrt med APC metered strømskinner/PDUer i A og B utførelse. Matingen til disse kommer fra et Canalis busbarsystem 400V med tap-off bokser i enten 16Amp 400V eller 16Amp 230V.

Videre har Satema levert dieselaggregat, styringssystemer til dette, ATS for kobling mellom bystrøm og aggregat, samt tavler. Alle elektroarbeider er utført av Datelco AS. All belysing er LED basert for å redusere strømforbruk og varmeutvikling.

Brannslukkingen med tidligvarsling besørges av et Novec anlegg levert av Brannslokkesystemer AS.

Byggestart var 1. juni og anlegget var ferdig bygget medio september. Fullskalatest 17. september og endelig overlevering onsdag 18. oktober. Prosjektledere fra vår side var Lars Løvaas fra Datelco og Jarle Grytli fra NTC. Vi kan være behjelpelig med referansebesøk for de kunder som er interessert i mer informasjon og ikke minst se anlegget i drift.

 

http://nepnorway.com/