NTC er i prosess med ISO sertifisering

17.11.2021

NTC Services AS har startet et sertifiseringsløp på ISO 9001, 14001 og 27001

NTC Services AS har startet prosessen med å bli ISO sertifisert på kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Vi har 3 satsningsområder. Det første er design, salg, installasjon og service på komplette datasenter i segmentet til små og mellomstore bedrifter. Det andre er colocation tjenester fra egne datasentre til samme segment, små og mellomstore bedrifter. Det tredje er konsulenttjenester til all datasenterrelatert virksomhet, med nedslagsfelt fra de små, mellomstore og ikke minst hyperscalerne som har mange av de samme utfordringene som mindre aktører, bare i større skala.

Felles for alle disse er at kravene til kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet bare øker etterhvert som tiden går. Vi ser også at de samme krav i økende grad er kriterier i offentlige anbud som må tilfredsstilles ved fremleggelse av ISO sertifikatene. Vi er godt igang og regner med å ha dette på plass iløpet av første halvår 2022, med god hjelp av innleide konsulenter og Nemko som vil være revisor og sertifikatutsteder.

Dersom dere har spørsmål rundt fremdriften av dette, ta kontakt på tlf: 66 75 86 46 eller på mail: info@ntcservices.no