Universitetet i Stavanger velger NTC som leverandør av nytt RDHX datarom med LPS

05.04.2017

NTC har levert et nytt datarom med 14stk Rear Door Heat Exchange og Leak Prevention System til Universitetet i Stavanger.

NTC Services AS (NTC) har gleden av å meddele å ha gjennomført en vellykket installasjon av nytt kjølingssystem for datarom hos Universitetet i Stavanger i samarbeid med produsenten USystems fra England.

Løsningen består av 14stk datarack, hver utstyrt med Rear Door Heat Exchanger(RDHX). Disse dørene forsynes med isvann som leveres fra et Leak Prenvtion System(LPS). RDHX dørene er klargjort i passiv utførelse, men er også klare for ettermontering av aktive vifter dersom behovet skulle melde seg i fremtiden. Lastbehovet innledningsvis er på 100kW.

LPS systemet er spesielt. Istedenfor overtrykk i den lukkede isvannskretsen til datarommet, benytter man seg av vakuum ved hjelp av et venturi system. Dette løser eventuelle problemer med vannlekkasjer i rørkretsen. Ved en eventuell brist i røret, vil luft suges inn i røret, istedenfor at vann lekker ut. I et slikt tilfelle vil det sendes ut alarm ved at det påvises luft i kretsen, slik at preventive tiltak kan iverksettes.

LPS systemet har innebygget varmeveksler som veksler mot byggets isvannsystem og opererer på høy temperatur slik at man unngår konderseringsproblematikk på dataromsiden.