Bærekraft

NTC har med over 20 års erfaring som leverandør av løsninger til datasenterindustrien sett at ikke noe varer evig. Datasentrene har en tendens til å endre seg kraftig over tid, de vokser seg større, de flyttes, de nedlegges, de blir kjøpt opp, de blir fusjonert og ikke minst endrer de seg som følge av ny teknologi og økende grad av skytjenester.

En av "følgeskadene" er at enorme mengder av løsninger blir utfaset lenge før nytteverdien er oppbrukt.

Et vesentlig bidrag i bærekraftdiskusjonen, er at vi bygger små og mellomstore datasentre i eksisterende bygg. Med det slipper vi å benytte store mengder betong som vanligvis er nødvendig i forbindelse med nybygg. Sement/betong er en annen vesentlig bidragsyter til utslipp av store mengder CO2. Dette er også årsaken til at vi ser de første nybyggene av datasenter bygget med tømmer i vårt naboland Sverige.

Bærekraft er langt mer enn bare å benytte norsk vann- og vindkraft, det er hele anleggets livsløp man bør ha i tankene og ikke minst hvor lenge man kan holde den i live, før man går til investering av nytt.

Dersom dere skal flytte eller rive deres gamle datasenter, ta kontakt for en uforbindtlig samtale om hvordan det kan gjennomføres på en optimal og tidsriktig måte.

DEN SIRKULÆRE ØKONOMI

Med bakteppet i at vi sløser med hardware som har en bruksverdi, legger vi disse varene etter endt bruk ut på websidene til https://www.cirkla.tech/ hvor det trolig finnes en kunde et eller annet sted i verden som kan benytte seg av løsningen og på den måten slipper å kjøpe noe nytt. Vi gjør dette blant annet i våre egne prosjketer, gjenbruker rack, kjøling, PDUer, UPSer, kabling og annet og på den måten reduserer CO2 utslippet det ville medført ved å kjøpe alt nytt. Produksjon av stål er en stor bidragsyter til produksjon CO2. Noe utstyr kan ikke gjenbrukes eller skal ikke gjenbrukes, av sikkerhetsmessige årsaker som f.eks. disker. Da bruker vi tjenester fra https://drig.no/sikkersletting/ og sørger for at dette blir gjort forskriftsmessig. Øvrige varer som ikke kan benyttes resirkuleres ettersom disse varene inneholder materialer det er stor etterspørsel etter. 

 +47 66 75 86 46 info@ntcservices.no

Eller send oss en henvendelse:

Kontaktskjema