DATASENTER-
TJENESTER

DATASENTERTJENESTER

FLEKSIBEL

NTC leier ut markedets mest fleksible datasenterplasser/rack.

 

KUNDETILPASSET

NTC leverer kundetilpassede tjenester til leietakere av datasenterplass.

SIKKERT

NTC leverer sikreste nivå (2N) av strøm og kjøling til colocationkunder.

FLEKSIBEL

NTC leier ut markedets mest fleksible datasenterplasser/rack.

KUNDETILPASSET

NTC leverer kundetilpassede tjenester til leietakere av datasenterplass.

SIKKERT

NTC leverer sikreste nivå(2N) av strøm og kjøling til colocation kunder.

Dette er NTCs tilbud på serverdrift i optimaliserte arealer til bedrifter som allerede har eller skal foreta nødvendige investeringer i IT-utstyr, men som ikke har mulighet for god nok fysisk sikring av anlegget mht strøm og kjøling. 

COLOCATION

Colocation

Vi leverer serverdrift for bedrifter som allerede har eller skal foreta nødvendige investeringer i IT-utstyr.

NTC har lang erfaring med bygging av Norges mest energieffektive datasentre

NTC Services AS(NTC) har siden 2006 designet, levert, installert, driftet og ytet service til datasentre i hele Norge – med tanke på maksimal energieffektivisering og bærekraft. Allerede degang oppnådde vi en Power Usage Efficiency (PUE) i datasentrene på 1,26 med de enkleste grep, installasjon av InRow kjølere med innkapslet varm sone. 

I dag kan vi komme under 1,1 i PUE med Rear Door Heat Exchangers, Direct Water Cooling eller Immersion Cooling. Det finnes ingen praktisk øvre grense lenger på faktisk last i datarackene, i dag har vi løsninger som takler opp til 200kW pr rack, dersom prosjektet har maskinvare som krever den type kapasiteter, som sammenheng med High Performance Computing (HPC). I vårt egetbygget colocation senter har vi i dag en PUE på 1,19.

Trenger du å leie datasenter?
NTC leverer nøkkelferdige komplette datasentre

NTC bygger komplette, nøkkelferdige datasentre. I all hovedsak leverer vi til SMB markedet og opp til noen Mega Watt totale laster i prosjektene. Vi bygger enten i modulær utforming i container eller prefabrikert format, eller inn i eksisterende bygg. Sistnevnte har den fordel at man da får et mye lavere forbruk av stål og betong, som slår svært gunstig ut i prosjektenes CO2 regnskap. 

Flere av våre kunder har også i stor grad sjekket ut og benyttet markedet på bruktmarkedet på rack, PDUer og annet utstyr som ikke bare gir en gunstig inngangskostnad i prosjektet, men bidrar også sterkt til den sirkulære økonomi.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Vi selger fortrinnsvis hele rack, men spør oss gjerne, vi har alltid noe ledig plass for kunder som har mindre behov enn dette.

Det vil komme an på hvor mange kilowatt last som skal monteres inn i racket. Det vil avgjøre prisen som inneholder følgende.

 • 2stk strømskinner for A og B strøm, 2 x 16Amp 1-fas = 3.680W last redundant eller
 • 2stk strømskinner for A og B strøm, 2 x 32Amp 1-fas = 7.360W last redundant eller
 • 2stk strømskinner for A og B strøm, 2 x 16Amp 3-fas = 11kW last redundant eller
 • 2stk strømskinner for A og B strøm, 2 x 32Amp 3-fas = 22kW last redundant eller
 • I spesielle tilfeller ønsker kunde 2 x A + 2 x B tilførsel, vi har rack som er tilpasset det behovet.
 • Alle strømskinnene er minimum managed, dvs. av vi sentralt kan avlese rackets laster og eventuelt identifisere skjevlaster
 • 1stk rack, enten 42U høy, 60cm bredde, 120cm dybde, eller 42U høy, 80cm bredde, 120cm dybde
 • 1stk Fiber A og 1stk Fiber B frem til racket, andre behov prises opp og installeres i tillegg av NTC
 • Strømtilførsel fra A og B UPS, forsynt med strøm fra aggregat som starter automatisk ved strømbrudd
 • Brannslukking inkludert
 • Adkomstkontroll inkludert
 • 24/7 overvåkning inkludert
 • Separasjon fra øvrige kunder etter behov
 • Adkomst for kunder som får adgangskort
   •  

Pr dato har vi aldri hatt nedetid i vårt colocation datasenter. Dvs vi leverer en SLA med oppetid på 99,999% eller bedre i praksis. Fem nitall betyr nedetid på maks 5 minutter og 13 sekunder pr år. Det at vi faktisk ikke har nedetid i det hele tatt, skyldes vårt design med høy grad av redundans på strømleveransen og kjølesystemene.(N+1 eller 2N) Forannevnte krever også et strengt serviceregime på kritiske komponenter, som vil minimum være årlig. Et eksempel på dette vil være årlig service og vedlikehold på diesel generator og vi har pålagt oss selv månedlig fullskalatest for å sjekke at alt fungere 100% slik det skal.

SLITER DU MED NOE OG TRENGER HJELP?