Design av dataromsløsninger

Design prosessen starter med omfattende informasjonsinnsamling. De fleste kunder har ønsker eller beliggenhet som sjelden gjør det mulig å kopiere en tidligere installert løsning, men noen momenter må alltid tas med i vurderingen.

Tiltenkte areal/rom

 • Størrelse
 • lys åpning i dører
 • Beliggenhet i bygningen
 • Vekt belastning på gulv konstruksjon
 • dagens behov og fremtidig utbygging
 • Byggets beliggenhet, nær sjø, hav, elv

Innbruddssikring

 • Rommets beliggenhet i bygget
 • Direkte adkomst utenfra
 • Alarmdekning
 • Vinduer

Brannsikring

 • Type brannvern
 • Ventilasjon for over trykk
 • Påvirkning av brann i tilstøtende rom

Vannsikring

 • Gjennomgående vannførende rør
 • Sluk i gulv
 • Drenering utvendig ved plassering i kjeller
 • påvirkning fra brannslukkings anlegg i bygget

Strømsikring

 • UPS størrelse
 • Generator
 • Innførsel strøm til bygget

Kjøling

 • Type/metode
 • Krav til temperaturer
 • ventilasjon / tilgang på luft
 • Gulv konstruksjon

Datateknisk

 • Ønsket oppe-tid ved strømbrudd
 • Redundans N+1 komponenter
 • Båndredde inn i romme
 • Management løsninger for drift


Alle disse punktene og kanskje flere må avklares før vi kan designe vårt endelige forslag. Datarommet er for de fleste virksomhets kritisk og utgjør en betydelig del av energi regningen. Når vi vi i tillegg vet at datarom forurenser på linje med fly trafikken, er et gjennomtenkt og nøyaktig design fornuftig fra mange aspekter.

 

Installasjon og service - UPS, kjøling, management

Vi påtar oss installasjons- og service oppdrag av alt fra installasjon av enkeltkomponenter til prosjekter fra råbygg til ferdig datarom. Ved sist nevnte benytter vi et etablert partnerapparat innen det byggtekniske.

Internt bestreber vi å ha optimal kompetanse innen f…

Les mer

Dataromsanalyse og survey

En analyse av datarommet er den perfekte start på en eventuell ombygging eller utvidelse. Denne analysen vil bl.a.påpeke mulighetene med dagens teknologi, for å gjøre tiltak for mer energieffektiv drift. Dersom budsjettet og de aktuelle fasiliteter egner seg er vi i stand…

Les mer

Design av dataromsløsninger

Design prosessen starter med omfattende informasjonsinnsamling. De fleste kunder har ønsker eller beliggenhet som sjelden gjør det mulig å kopiere en tidligere installert løsning, men noen momenter må alltid tas med i vurderingen.

Tiltenkte areal…

Les mer

Dataromscontainere

Smart Shelter Container (SSC) løsninger gir et fullstendig datarom med komplett infrastruktur som inkluderer: Kjøling, strøm med UPS og fordeling, racksystemer, brannslukking, skallsikring, management, monitorering, adkomstkontroll, osv. Dette kan være …

Les mer

Brann-, vann-, innbrudds- og strålesikre datarom

Enten datarommet er plassert i en tradisjonell bygning eller i ett containerformat kan vi sikre anlegget mot skader forårsaket av brann, vann, innbrudd, stråling og elektromagnetisk støy.
De fleste bedrifter er helt avhengig av ett operativt IT miljø, skader og ne…

Les mer

APC - Preventivt vedlikehold

Det er vel bare å innse, UPS'en er ikke den delen av it-løsningen som får størst oppmerksomhet, ikke er det den mest spennende enheten heller. Ikke desto mindre er dens funksjoner av de viktigste for et stabilt driftsmiljø. Uten konstant og jevn strømti…

Les mer

Prosjektledelse

Komplekse installasjoner krever at vi setter på en prosjektleder fra vår side. Dette erstatter selvfølgelig ikke kundens og/eller forhandlers funksjon i prosjektet, men vår oppgave er primært å være bindeleddet mellom produsentene og lokale ressurser. Ri…

Les mer

Konsulent

I tillegg til å jobbe på egne prosjekter leier vi også ut konsulenter på korte og lange kontrakter for oppdrag innen infrastrukturen i datarommet. Som andre rom trenger også datarommet en opprydding en gang i mellom.

Vi påtar oss oppdrag innen:

Les mer