Datasentersatsning i Norge – en svart uke!

23.11.2018

Regjeringsforhandlingene i forbindelse med statsbudsjettet 2019 kan medføre økning i elavgiften til datasentre.

I løpet av 2018 har NTC Services AS hatt et oppdrag med å finne optimale plasseringer for nye datasentre i Norge for en internasjonal aktør. Norge har blitt sett på som interessant, i konkurranse med Sverige og Finland etter at Norge fulgte etter nabolandene med å legge til rette for datasenter virksomhet ved bl.a. å justere elavgiften til et konkurransedyktig nivå.

Vi fant disse lokasjonene, hvor kommunene la alt til rette for oss på en utmerket måte, der også de lokale høyspent leverandørene, samt Statkraft og Statnett gjorde sitt for å overbevise vår kunde om alle de fordeler Norge har å tilby. Naturlig nok, når vi snakker om milliardbeløp i investeringer pr adresse. Investeringene på 1 av adressene ville alene gi stat og kommune vesentlig større inntekter enn det regjeringsforhandlingene fikk ut av sine pennestrøk som resulterte i NOK 10 mill i økte avgifter.

Hvorfor påstår vi dette? Et konkret eksempel, hvor vårt budsjett for anlegget pr adresse var på ca NOK 1 milliard. En stor andel av dette vil være lokale investeringer i infrastruktur og arbeider med klargjøring av arealet til datasenterdrift. Dvs planering og klargjøring av arealet, bygninger, tilførselsveier, kabling, rør, gjerder – alt som skal til for å etablere ny industri. Dette vil gå over tid, med et stort antall av lokale entreprenører som utfører arbeidet. Såfort man er klar for drift, ville man i vårt tilfelle ha behov for 15 heltidsansatte innledningsvis for deretter å øke ettersom man fylte opp anlegget. Dette tilsier langsiktige investeringer, skatteinntekter, arbeidsgiveravgift og bosetning i kommuner som i aller høyeste grad har behov for ny industriell utvikling. Noen konkrete detaljer:   

  • Midt Norge, kort reisetid fra flyplass, med 100MVA strøm tilgjengelig og drift mulig fra 2019
  • Fra 2020, 200MVA med redundans, kan skaleres noe både opp og ned avhengig av kundebehov.
  • Stor høyspent installasjon i 132KV / 22KV utførelse, utført av lokal høyspent leverandør med tilhørende arbeidsplasser i forbindelse med utbygning og deretter i forbindelse med fremtidig service og vedlikehold av anlegget.
  • Kortreist strøm som gir vesentlige fordeler for alle parter som er involvert, Statnett, Statkraft, lokal høyspent leverandør og kunde.
  • Med en middeltemperatur under 4 grader C egner adressene i Nord seg til frikjøling, med lavt innslag av dager med behov for vanntåke, dvs et av de «grønneste» anleggene i verden.
  • Vårt design bestod av 1stk admin bygg og 20stk modulbygg á 12mx90m – hver med 4stk rackrader sentralt á 36 meter med samlet last i bygget inntil 10MW, som kunne skaleres annerledes avhengig av endelig faktisk bruk pr bygg. Det var tenkt sentral hot aisle, mellom rackradene, forsynt med frikjøling fra «kjølevegger», dvs luftkjøling med mulighet gjenvinning av varmen generert i anlegget
  • Selv om det kan være utfordringer mht fibernettet i Norge, var adressene vi fant frem til godt egnet både mht lokal fiber men også med eksisterende muligheter over grensen til Sverige der mulighetene pr dato er bedre.

Det er skremmende å høre at noen tror at slike investeringer ikke vil legge igjen enorme beløp lokalt. Det raset av avviklinger som vil komme som følge av foreslått endring i elavgiften og den usikkerheten dette medfører, setter 100 talls av ansatte i fare for å miste jobben sin og denne kostnaden for samfunnet vil nok være vesentlig større enn de tenkte 10 mill i avgiftsøkning som legges inn i statsbudsjettet. Avgiftsøkning på en industri som blir borte innen 1. januar 2019 blir null, skadeomfanget vil ikke bare ramme dem avgiften var tiltenkt, men datasenterindustrien i Norge generelt. Den vil komme i tapte arbeidsplasser, tapt konkurranseevne med nabolandene, eksport av strøm som vi kunne brukt lokalt og mange andre områder som totalt sett beløper seg til milliarder i tap i årene som kommer.