One stop shop for datasenter

FLERE SAKER

Colocation vs Cloud Hosting
I dagens digitale landskap har vi et lass med alternativer når det kommer til hosting av våre dyrebare data. Colocation og cloud hosting - du har sikkert hørt disse ordene flyte rundt, men hva betyr de egentlig? Hvilken løsning passer best for deg og din virksomhet? La oss se nærmere på det!
ISO sertifiseringsprosess fullført for NTC Services AS
Legrand datasenter infrastruktur
Rack PDUer og annet utstyr fra Austin Hughes
Centiel Cumulus UPSer og Lithium - en uslåelig kombinasjon

NTC Services AS(NTC) er en liten og norskeid aktør i den norske datasenter industrien. Vi leverer nøkkelferdige, komplette datasentre, til små og mellomstore kunder. Vi benytter sammensetninger av den beste og mest moderne teknologien slik at datasentrene vi bygger er markedets mest energi- og areal-effektive. Dette gir både en god CAPEX over tid, men også en lavere OPEX, fordi en optimalisert løsning vil kreve mindre service.

Våre tjenester er kortreiste enten det er installasjon, service eller konsulentoppdrag. Derfor ser vi et stadig større innslag av utenlandske selskap som benytter våre tjenester lokalt ettersom det er kostnadseffektivt og miljømessig best. Oppfatningen om at norsk arbeidskraft er for dyr, er beviselig feil.

NTC har vært i markedet siden årtusenskiftet og har heldigvis med oss noen kunder fra dengang, noe som kan betraktes som et godt tegn. I forbindelse med disse eldre anleggene, kan det være behov for sanering av eldre utstyr. Dersom det er en gjenbruksverdi på utstyret, tar vi det ibruk i eksisterende eller nye anlegg, som ledd i den sirkulære økonomi. Bærekraft i praksis. Noe utstyr lar seg ikke gjenbruke, dette gjenvinnes hos Batteritur og tilsvarende selskap, slik at ikke noe av materialene går til spille.

Vi ser og hører mye om bærekraft i media og det er dessverre mye feilrettet kritikk forbundet med datasenterindustrien. Mesteparten av norske datasentre driver med høyst nødvendig brukt av energi, i forskningsøymed, lagring av data, bruk av de mest anvendte applikasjoner som tekstbehandling, regneark, videomøter, butikk systemer, internett, AI og mye mer.

Det er enorme besparelser å hente i store deler av eksisterende datasentre. Det aller enkleste er å sørge for skille mellom varme og kalde soner mellom innsugs siden og utblåsnings siden i data rackene. Dette alene vil redusere energiforbruket til kjøling med 35-45%, såfremt man har blendet åpningene mellom utstyret som står i racket. Denne type oppdrag utfører NTC ofte som resultat av befaringer vi har gjort i andre sammenhenger eller at kunden har sett en kraftig økning i strømregningene som de gjerne vil ha analysert. Det finnes en mengde med retrofit produkter som gjør det mulig å etterinstallere denne type skiller av varme- og kalde luftstrømmer, som umiddelbart resulterer i kraftig senket strømforbruk.

HyperScale eller lite datasenter, kvaliteten på løsningene er det liten forskjell på. Et vanlig colocation senter har fremdeles laster under 7kW pr rack som enkelt løses med InRow teknologi med innkapslet varm sone eller bakdørskjølere. Dersom behovet er opp mot 100kW pr rack, løser vi det også, teknologien og plassen har vi. De fleste fleste små- og mellomstore datasentrene har den fordelen at de stort sett kan bygges i eksisterende tom bygningsmasse. Dette reduserer CO2 avtrykket betraktelig ved at man forbruker vesentlig mindre betong og stål. En distribuert løsning av mindre datasentre som samarbeider, som f.eks. NHDC, der man kan ha applikasjoner på et datasenter, backup og disaster recovery på et annet kan ha sine fordeler, fremfor å ha alt konsentrert på en adresse. Vårt eget lille colocation senter med 60 rackplasser, som aldri har hatt nedetid, har en fleksibilitet, kvalitets-, service- og sikkerhetsnivå som er godt nok for det mest krevende enterprise kundene. Våre egne kunder bruker ofte en miks av små og store leverandører av colocation tjenester, for spredning av risiko, av bekvemlighetshensyn som nær avstand til arbeidsplass og ikke minst at vi er istand til å levere akseptable SLAer.

Avslutningsvis vil vi gjerne komme med en påstand. Det er at vi på tross av størrelse, leverer tjenester, fleksibilitet, kvalitet, sikkerhet og bærekraft helt på høyde med de beste og største markedet.

KONTAKT OSS

Vi designer, selger, leverer, installerer, drifter og yter service til ditt datasenter. Er du interessert i våre tjenester eller ønsker samarbeid om forretningsmuligheter i det norske markedet, ta kontakt med oss!