Prosjekt CIRKLA

04.02.2021

Prosjekt CIRKLA starter i februar 2021

NTC er i gang med et internasjonalt samarbeid på gjenbruk av datasenterprodukter, et prosjekt hvor vi har ansvaret for Norden. Vi påtar ansvaret for hele kretsløpet av løsninger i datasentrene, ikke bare design, salg, installasjon og service, men inkluderer nå retur av gjenbrukbare varer når kunde oppgraderer, avvikler eller flytter. Det vil si at vi enten kjøper eller bistår med salg av produkter som er teknisk sett dokumentert salgbare. Typiske varer vil være rack, PDUer, kjølere, UPSer, trafoer, generatorer mv. Dette er et viktig bidrag til den sirkulære økonomi for å redusere fotavtrykket i forbindelse med ny produksjon av varer, ved heller å benytte utstyr som har mange års brukskapasitet igjen etter fullført oppdrag.

https://www.cirkla.tech/

https://www.youtube.com/watch?v=iLUEFWukeh4