Smarthands i NTC co-location senter

30.03.2021

NTC's eget co-location datasenter leverer smarthandstjenester til kunder.

NTC's eget co-location datasenter leverer smarthandstjenester til kunder. Dvs alt fra varemottak, utpakking, innmontering, patching og driftsettelse av utstyr som skal inn i rackene. Vi har noe ledig kapasitet i senteret dersom det er behov for etablering av datadrift utenomhus. Be oss om tilbud. Tlf: 66 75 86 46