USystems HD rack

25.03.2021

Vår leverandør USystems løser behovet for de høyeste lastene mulig i datasenter rack på en elegant måte

NTC tar gjerne med kunder til norske installasjoner av samme teknologi for å se disse løsningene i praksis. De nyeste rear door heat exchangers kan pr dato håndtere opp til 200kW pr rack. En vesenlig gevinst med disse løsningene er at man sløser mindre med tilgjengelig energi og på den måten belaster miljøet mindre.

https://lnkd.in/eNziUgc