NTC colocation service - serverparkering

Dette er vårt tilbud på serverparkering til bedrifter som allerede har foretatt de nødvendige investeringene i IT utstyr, men som dessverre ikke er sikret godt nok. Vi vet at det er mange bedrifter som har kostbart it utstyret stående i kontormiljøet, IT utstyr som er ømtålig for temperaturer og ytre påvirkninger som strømbrudd og annet som kan påvirke den ønskede stabile datadriften.

For bedrifter i denne kategorien kan vi tilby ”colocation service”. Kort fortalt flytter dere dagens IT/server plattform inn i vårt datasenter og leier rack- eller U-plasser i et optimalt miljø. Her vil det være mulig å benytte våre remote hands tjenester i datarommet for å ta hånd om alt i datasenteret som dere selv helst vil slippe. Hos oss er det alltid optimal temperatur/luftfuktighet, og vi sikrer konstant tilgang til strøm og datalinjer. Det eneste dere har igjen i egne lokaler er bredbåndsmodem, brannmur, rutere, PCer og utskriftsutstyr.

Kunder i Asker, Bærum og Oslo Vest vil kunne nyte godt av kortreiste data fra vår lokasjon i Bergerveien 12. Dette kan være et godt alternativ for de som har behov for lagring- og datatjenester innenfor Norges grenser, innenfor rimelig reisedistanse. 

Komponenter i løsningen

 • Leie av rack/U-plass i vårt datasenter
 • Adkomstkontroll
 • Kameraovervåkning
 • Strømforsyning sikret med UPS og aggregat
 • Automatisk brannslukking
 • InRow kjøling
 • Opsjon doble internett linjer N+1
 • Opsjon tilgang til våre teknikere ved eventuelle oppgraderinger
 • Opsjon håndtering av deres backup løsning
 • Opsjon disaster recovery
 • Opsjon levering og installasjon av ny hw platform dersom det er ønskelig
 • Opsjon utvidede tjenester som hosting dersom det er aktuelt

Remote hands

Vi tilbyr teknisk kompetanse i de tilfeller man mangler egne ressurser for å gjennomføre oppgaver i datasenteret. De aller fleste oppgaver kan settes bort og kan inngå som en del av SLA mellom utleier og kunde. Vi har erfaring med at kundens egne resurser kanskje kan benytte tid på andre og viktigere oppgaver.

Varemottak

Varer tas imot og kunde varsles om mottak. Varene kontrolleres for skader og avvik registreres og meldes.

Plassering

Varer plasseres på angitt plass, mellom lager eller direkte i datasenteret

Utpakking

Varer pakkes ut og emballasje leveres til gjenvinning

Innmontering i rack

Det kan avtales at hw installeres i rackene på avtalte U-plasser og at enheter kables med avtalt patching

Merking

Dersom det er ønskelig med merking av utstyr og kabling, gjennomføres det i ht avtalt system

Oppstart av utstyr

Utstyr kan startes opp i ht kundespesifikasjon, dette vil ikke inkludere applikasjonsdrift, men fysisk igangsetting og at kunde deretter overtar den praktiske daglige driften.

Kabling av strøm og nettverk

PDUer monteres inn og nettverk kables fra de respektive meet-me-rom, mellom kommunikasjonsrack og driftsløsningene.

Oppgradering av utstyr

Innmontering av minne og disker, erstatning av defekte enheter.

Bistand med avhending av utrangert utstyr

Fortrinnsvis til gjenbruk som en del av den sirkulære økonomi. Dernest til forsvarlig gjenvinning, dersom løsningen er ødelagt eller av annen årsak er ubrukelig.

Termofotografering

Tidvis kan det være ekstraordinære behov for å avsjekke varmeproblematikk, i disse tilfeller bil vi bl.a. benytte termofotografering.

Data destruksjon

Dersom kunde ønsker bistand med destruksjon av data, bistår vi det med anerkjente og forskriftsmessige metodikker, noe som også vil inngå i SLA mellom partene.

Vi holder til på Billingstad, kort vei for alle kunder i Asker og Bærum! Ta kontakt, vi kan garantere et trygt miljø til gunstige priser!

Ta kontakt på tlf: 66 75 86 46