NTC colocation service

Dette er NTCs tilbud på serverdrift i optimaliserte arealer til bedrifter som allerede har eller skal foreta nødvendige investeringer i IT-utstyr, men som ikke har mulighet for god nok fysisk sikring av anlegget mht strøm og kjøling. Mange bedrifter har kostbart og kritisk IT-utstyr som er ømtålig for temperaturer og ytre påvirkninger som strømbrudd, overspenning og annet.

For bedrifter i denne kategorien kan vi tilby ”colocation service”. Kort fortalt flytter dere dagens IT-/serverplattform inn i ett av våre datasentre og leier rack- eller U-plasser i et optimalt miljø. Våre datasentre sikrer stabil og trygg IT-drift i form av energieffektive løsninger, dvs. grønt miljø med PUE (Power Usage Efficiency) under 1,2. Strømleverandøren vår VENI Energy Group, garanterer for leveranse av 100% fornybar energi. 


Hos oss er det alltid optimal temperatur/luftfuktighet og vi sikrer konstant tilgang til strøm og datalinjer. Det eneste dere har igjen i egne lokaler er brannmur, rutere, PCer og utskriftsutstyr.
Vi tilbyr også våre «remote hands»-tjenester i datarommet for å ta hånd om all praktisk håndtering som dere selv helst vil slippe.

Kunder i Asker, Bærum og Oslo Vest vil kunne nyte godt av kortreist IT fra vår lokasjon i Budstikka-gården, Billingstadsletta 17 eller vårt nye anlegg i Asker som blir ferdig sommeren 2022. Dette kan være et godt alternativ for de som har behov for lagring- og datasentertjenester innenfor Norges grenser, innenfor rimelig reiseavstand. 
 

 

REMOTE HANDS

Vi tilbyr teknisk kompetanse i de tilfeller man mangler egne ressurser for å gjennomføre oppgaver i datasenteret. De aller fleste oppgaver kan settes bort og kan inngå som en del av SLA mellom utleier og kunde. Vi har erfaring med at kundens egne ressurser gjerne kan benytte tid på andre og viktigere oppgaver.

VAREMOTTAK

Varer tas imot og kunde varsles om mottak. Varene kontrolleres for skader og avvik registreres og meldes.

PLASSERING

Varer plasseres på angitt plass, mellomlager eller direkte i datasenteret.

UTPAKKING

Varer pakkes ut og emballasje leveres til gjenvinning.

INNMONTERING I RACK

Det kan avtales at HW installeres i rackene på avtalte U-plasser og at enheter kables med avtalt patching.

MERKING

Dersom det er ønskelig med merking av utstyr og kabling, gjennomføres det iht avtalt system.

OPPSTART AV UTSTYR

Utstyr kan startes opp iht kundespesifikasjon. Dette vil ikke inkludere applikasjonsdrift, men fysisk igangsetting, hvorpå kunde deretter overtar den praktiske daglige driften.

KABLING AV STRØM OG NETTVERK

PDUer monteres inn og nettverk kables fra de respektive "meet-me"-rom, mellom kommunikasjonsrack og driftsløsningene.

OPPGRADERING AV UTSTYR

Innmontering av minne og disker, erstatning av defekte enheter.

BISTAND MED AVHENDING AV UTRANGERT UTSTYR

Fortrinnsvis til gjenbruk som en del av den sirkulære økonomi. Dernest til forsvarlig destruksjon og gjenvinning, dersom løsningen er ødelagt eller av annen årsak er ubrukelig.

TERMOFOTOGRAFERING

Tidvis kan det være ekstraordinære behov for å avsjekke varmeproblematikk, i disse tilfeller bil vi bl.a. benytte termofotografering.

DATA DESTRUKSJON

Dersom kunde ønsker bistand med destruksjon av data, bistår vi det med anerkjente og forskriftsmessige metodikker, noe som også vil inngå i SLA mellom partene.

Vi holder til på Billingstad, kort vei for alle kunder i Asker, Bærum og Oslo. Ta kontakt, vi kan garantere et trygt miljø til gunstige priser!

 

TA KONTAKT MED OSS:

+47 66 75 86 46 info@ntcservices.no

Eller send oss en henvendelse:

Kontaktskjema