DATASENTER

Hva er et datasenter?

Et datasenter er et fysisk sted hvor data lagres, behandles og distribueres. Det kan være en bygning eller del av en bygning dedikert til å håndtere store datamengder, for eksempel gjennom kjøling, strømforsyning, sikkerhet og nettverk. Datasentre kan drives av selskaper, offentlige etater eller tredjeparter som leier ut plass til andre organisasjoner.

hva er et datasenter?
Hva koster det å bruke et datasenter?

Kostnaden for å bruke et datasenter varierer mye basert på faktorer som størrelse, kapasitet, plassering og tjenester levert av datasenteret. Kostnadene ved å leie plass i et datasenter er ofte beregnet per kvadratmeter per måned, med antall kilowatt installert utstyr trekker, hva slag servicenivå man ønsker, hvilke tjenester man ønsker samt den variabel man har med tilhørende strømforbruk.

Det vil komme tilleggskostnader for tilkobling til nettverk, spesialtilpasninger som nøkkelkort eller kodelås til rackene, eller eget avgrenset areal. Administrasjon og vedlikehold av utstyret kan settes bort i henhold til en avtalt SLA(Service Level Agreement).

Istedenfor eget datasenter kan man leie colocation plass av NTC, der alt utstyr som servere, nettverk, rutere, switcher og brannmurer plasseres. Prisen på dette vil avhenge av hvor mang U-plasser man har behov for, hvor mye strøm utstyret trekker, hva slags redundans man ønsker. Summen av variablene, inkludert det totale strømforbruket blir da fakturert månedlig og etterskuddsvis.

HAR DU SPØRSMÅL OM VÅRT DATASENTER?