COLOCATION

COLOCATION

NTC colocation service

Dette er NTCs tilbud på serverdrift i optimaliserte arealer til bedrifter som allerede har eller skal foreta nødvendige investeringer i IT-utstyr, men som ikke har mulighet for god nok fysisk sikring av anlegget mht strøm og kjøling. Mange bedrifter har kostbart og kritisk IT-utstyr som er ømtålig for temperaturer og ytre påvirkninger som strømbrudd, overspenning og annet.

For bedrifter i denne kategorien kan vi tilby ”colocation service”. Kort fortalt flytter dere dagens IT-/serverplattform inn i ett av våre datasentre og leier rack- eller U-plasser i et optimalt miljø. Våre datasentre sikrer stabil og trygg IT-drift i form av energieffektive løsninger, dvs. grønt miljø med PUE (Power Usage Efficiency) under 1,2. Strømleverandøren vår VENI Energy Group, garanterer for leveranse av 100% fornybar energi. 

Optimal temperatur og konstant tilgang til strøm og datalinjer

Hos oss er det alltid optimal temperatur/luftfuktighet og vi sikrer konstant tilgang til strøm og datalinjer. Det eneste dere har igjen i egne lokaler er brannmur, rutere, PCer og utskriftsutstyr.
Vi tilbyr også våre «remote hands»-tjenester i datarommet for å ta hånd om all praktisk håndtering som dere selv helst vil slippe.

Kunder i Asker, Bærum og Oslo Vest vil kunne nyte godt av kortreist IT fra vår lokasjon i Budstikka-gården, Billingstadsletta 17 eller vårt nye anlegg i Asker som blir ferdig sommeren 2022. Dette kan være et godt alternativ for de som har behov for lagring- og datasentertjenester innenfor Norges grenser, innenfor rimelig reiseavstand. 
 

Trenger du å leie datasenter?

SPØRSMÅL OM VÅRE DATASENTERTJENESTER?