OM OSS

VI JOBBER FOR AT DU
SKAL SOVE GODT OM NATTEN

NTC-teamet

DETTE ER NTC

Bilde Dette er NTC

NTC ble etablert i 2002, eierne hadde da i ett par år jobbet som konsulenter for APC siden 1999, og etablert dem som en ledende aktør innen UPS og strømsikring i Norge. 

Gjennom dette arbeidet innså man at det var flere produsenter som ikke var representert i Norge, ikke minst fordi oppstartskostnadene ofte er vesentlige i forhold til markeds størrelsen. 

Gjennom å dedikere personer og unngå direkte konkurrerende produkter, anså man at var det mulig å tilby våre tjenester til andre produsenter gjennom en agent modell.

PÅGÅENDE SAMARBEID

APC

AQUA COOLING

AUSTIN HUGHES

CANCOM

CIRKLA

CLOUD AND HEAT

COLD LOGIK

CONTEG

DATA CENTER GROUP

EATON

ELCOS

GENEREX

KOKAM

REDETEC

SCHNEIDER ELECTRIC

SERVERLIFT

SMSEAGLE

SOIMER

SUBMER

SYSTEMAIR

UNIFLAIR

USYSTEMS

APC

AQUA COOLING

AUSTIN HUGHES

CANCOM

CIRKLA

CLOUD & HEAT

COLD LOGIK

CONTEG

DATA CENTER GROUP

EATON

ELCOS

GENEREX

KOKAM

REDETEC

SCHNEIDER ELECTRIC

SERVERLIFT

SMSEAGLE

SOIMER

SUBMER

SYSTEMAIR

UNIFLAIR

USYSTEMS

Dersom dere har et prosjekt hvor vi kan bidra enten med komponenter eller nøkkelferdige installasjoner ta kontakt med Erik Vennemoe,
erik.vennemoe@ntcservices.no, mob.: +47 930 22 643 eller vårt sentralbord på tlf: +47 66 75 86 46.

TIDLIGERE AGENTURER/REPRESENTASJONER

AST Modular 2008 til 2015

Palo Alto 2009 til 2011

3Com 2003 til 2009

APC 1999 til 2009

LG Electronics IT divisjonen 2003 til 2006

LG Electronics GSM divisjonen 2003 til 2009

Avocent 2003 til 2005

Network Technical 2003 til 2004

Sonim frem til 2018

BÆREKRAFT

NTC har med over 20 års erfaring som leverandør av løsninger til datasenterindustrien sett at ikke noe varer evig. Datasentrene har en tendens til å endre seg kraftig over tid, de vokser seg større, de flyttes, de nedlegges, de blir kjøpt opp, de blir fusjonert og ikke minst endrer de seg som følge av ny teknologi og økende grad av skytjenester.

 En av «følgeskadene» er at enorme mengder av løsninger blir utfaset lenge før nytteverdien er oppbrukt.

Et vesentlig bidrag i bærekraftdiskusjonen, er at vi bygger små og mellomstore datasentre i eksisterende bygg. Med det slipper vi å benytte store mengder betong som vanligvis er nødvendig i forbindelse med nybygg. Sement/betong er en annen vesentlig bidragsyter til utslipp av store mengder CO2. Dette er også årsaken til at vi ser de første nybyggene av datasenter bygget med tømmer i vårt naboland Sverige. Bærekraft er langt mer enn bare å benytte norsk vann- og vindkraft, det er hele anleggets livsløp man bør ha i tankene og ikke minst hvor lenge man kan holde den i live, før man går til investering av nytt. Dersom dere skal flytte eller rive deres gamle datasenter, ta kontakt for en uforbindtlig samtale om hvordan det kan gjennomføres på en optimal og tidsriktig måte.

Baerekraft-modell
Bilde Baerekraft

FNs BÆREKRAFTSMÅL

NTC som aktør i datasenter industrien har et ansvar også relatert til produsenter, leverandører, partnere og kunder. Vi ønsker at hele verdikjeden i den grad det er mulig, har samme fokus som oss selv på kvalitet, miljø og sikkerhet som kan visualiseres og praktiseres gjennom bruk av systemer som ISO 9001, 14001 og 27001. Vårt engasjement i datasenterindustrien kan måles bl.a. med med laveste CO2 avtrykk og laveste PUE i forhold til de anlegg vi bygger i form av datasentre. Ved å bygge små og mellomstore datasentre i eksisterende bygg, kombinert med maksimal plassutnyttelse, innslag av gjenbruk og moderne teknologi bygger vi markedets grønneste installasjoner.

DEN SIRKULÆRE ØKONOMI

Med bakteppet i at vi sløser med hardware som har en bruksverdi, legger vi disse varene etter endt bruk ut på websidene til https://www.cirkla.tech/ hvor det trolig finnes en kunde et eller annet sted i verden som kan benytte seg av løsningen og på den måten slipper å kjøpe noe nytt. Vi gjør dette blant annet i våre egne prosjketer, gjenbruker rack, kjøling, PDUer, UPSer, kabling og annet og på den måten reduserer CO2 utslippet det ville medført ved å kjøpe alt nytt.

Produksjon av stål er en stor bidragsyter til produksjon CO2. Noe utstyr kan ikke gjenbrukes eller skal ikke gjenbrukes, av sikkerhetsmessige årsaker som f.eks. disker. Da bruker vi tjenester fra https://drig.no/sikkersletting/ og sørger for at dette blir gjort forskriftsmessig. Øvrige varer som ikke kan benyttes resirkuleres ettersom disse varene inneholder materialer det er stor etterspørsel etter.

Bilde Baerekraft
TA KONTAKT
Kontakt oss

LEDIGE STILLINGER

Vi er alltid på jakt etter flinke folk.
Ta kontakt hvis du tror du kunne passe inn i vårt selskap.